Pågående projekt och samarbeten

Vi initierar, deltar i och leder olika projekt. Projekt möjliggör nya samarbeten och är ett sätt att komma framåt inom specifika utvecklingsområden.

Vår plats i biosfären

Storkriket leder projektet Vår plats i biosfären - ett projekt om hållbar plats- och destinationsutveckling.

Säkra Slingan i Vollsjö

En ny säker promenad- och ridslinga i Vollsjö, framtagen med hjälp av förslag från ryttare och vardagsmotionärer.

Existensiell hållbarhet

Genom att utforska existentiell resiliens vill forskare minska stress och främja ett hållbart liv.

Vi initierar, deltar i och leder olika projekt. Projekt möjliggör nya samarbeten och är ett sätt att komma framåt inom specifika utvecklingsområden.

Vår plats i biosfären

Under 2022-2023 pågår projektet Vår plats i biosfären – ett projekt om hållbar destinations- och platsutveckling.

Personer som pekar på karta_Storkriket

Säkra Slingan i Vollsjö

En ny säker promenad- och ridslinga i Vollsjö, framtagen med hjälp av förslag från ryttare och vardagsmotionärer.

Två ridekipage travar längst en väg.

Avslutade projekt

Vision Vollsjö

Pågick 2021

Tillsammans för Vombsjösänkan

Pågick 2019-2021
Translate »