Pågående projekt

Vi initierar, deltar i och leder olika projekt. Projekt möjliggör nya samarbeten och är ett sätt att komma framåt inom specifika utvecklingsområden.

Vår plats i biosfären

Under 2022-2024 pågår projektet Vår plats i biosfären - ett projekt om hållbar plats- och destinationsutveckling.

Vi initierar, deltar i och leder olika projekt. Projekt möjliggör nya samarbeten och är ett sätt att komma framåt inom specifika utvecklingsområden.

Vår plats i biosfären

Under 2022-2023 pågår projektet Vår plats i biosfären – ett projekt om hållbar destinations- och platsutveckling.

Personer som pekar på karta_Storkriket

Avslutade projekt

Vision Vollsjö

Pågick 2021

Tillsammans för Vombsjösänkan

Pågick 2019-2021
Translate »