VISION VOLLSJÖ

Nu lyfter vi Vollsjö!
Hur skapar man en hållbar bygd där bybor, föreningar, företag och offentliga organisationer tillsammans går ihop för att lyckas? En bygd där man vill bo kvar, men också dit folk vill flytta och bidra till utvecklingen? Tanken är att människor i bygden själva bäst kan se vilka möjligheter som finns och vad som kan utvecklas. Under 2021 sjösätts därför en lokal platsutvecklingsprocess i Vollsjö. En utvecklingsgrupp har bildats med representanter från bygdens olika föreningar, organisationer och företagare, som tittar på vilka resurser, potentialer och utmaningar som finns. Till hösten 2021 planeras en storträff dit alla som bor eller verkar i bygden är välkomna och där vi har en möjlighet att tillsammans fundera och diskutera vad bygden behöver mer av och hur vi kan ta oss dit. Projektet ska sen bland annat hjälpa till att se hur man kan hitta en finansiering för att genomföra de prioriterade satsningarna, men också hur man på lång sikt kan fortsätta utvecklingsarbetet. Till vår hjälp har vi en lokal projektledare, Malin Myrén, kontakta gärna henne om ni vill veta mer eller om ni är intresserade av att ingå i utvecklingsgruppen.

Vill ni veta mer kontakta: Malin Myrén, malin.myren@coompanion.se eller Sara Ericsson, sara.ericsson@coompanion.se.

Gillar du det du läser?
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest

Leave a comment

Translate »