Säkra Slingan i Vollsjö

En ny säker promenad- och ridslinga i Vollsjö, framtagen med hjälp av förslag från ryttare och vardagsmotionärer

2022-2023

Bakgrund

I den tidigare processen ”Vision Vollsjö” gav ryttare och vardagsmotionärer förslag på hur en säker promenad- och ridslinga kunde utformas och dras. Med projektet ”Säkra Slingan Vollsjö” har den föreslagna slingan anlagts och en långsiktig plan för drift och underhåll har tagits fram. 

Projektet bidrar med värdefulla erfarenheter kring anläggandet av slingor till Biosfärområde Storkriket. Under projektet togs även en rapport och guide för framtida slingor fram.

Hur gick det till?

Projektet pågår från och med november 2022 till och med december 2023, med finansiering av Leader sydöstra Skåne och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Säkra slingan består av två slingor, en västlig och en östlig som går att knyta ihop till en längre slinga. Genom att binda ihop slingorna får man en sammanhållen sträcka på cirka 9 km. 

Västra slingan består till stor den av mindre markvägar och naturstigar medans den östra slingan består av preparerade markvägar och korsar en del trafikerade vägar.

För karta över slingan, se knappen nedan. 

Två ridekipage travar längst en väg.

Projektledare

Malin Myrén – Coompanion Skåne

073 – 555 84 93

malin.myren@coompanion.se

Translate »