Ung SciShop

Land art för transformativt lärande i Storkiket

2024

Bakgrund

Projektet Ung SciShop utvecklades av föreningen ARNA (Art and Nature) samarbete med LUCSUS (Lunds universitetscentrum för hållbarhetsstudier) och grundskolor i Storkriket under 2021 – 2024. Målet var att forma en modell som väcker barn och ungas nyfikenhet inför sambanden i naturen och ökar kunskapen om forskning som förmågan att ställa frågor för att påverka framtiden. Projektet utvecklades med stöd från Allmänna arvsfonden och syftet har varit att stärka barns och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling.

 

Tillsammans med barn och unga har Ung SciShop utvecklat en modell som använder Land Art för transformativt lärande genom att knyta ihop triaden av huvud-hjärta-hand till en helhet. Modellen ligger i linje med EU:s ramverk för hållbarhetskompetens, GreenComp

Läs mer!

Läs mer om modellen i Ung SciShop-broschyren.

https://files.builder.misssite.com/2e/90/2e907943-a71c-427c-b90f-52010f8ea595.pdf

Läs mer om projektet och dess exempel

https://ungscishop.se/

Translate »