VAD HÄNDER I OMRÅDET?

Nu är våren här med nya spännande aktiviteter i projektet! Pandemin fortsätter hålla oss i ett hårt grepp, men mycket kan vi lösa med digitala träffar. Biosfärprogrammet fyller 50 år 2021 och under året kommer detta uppmärksammas på olika sätt i alla biosfärområden i Sverige och internationellt.

I september kommer vi, tillsammans med kandidaturen, hålla den första Biosfärfestivalen någonsin i Europa! Planerat datum är mellan lördagen 11/9 – lördagen 18/9. Syftet med biosfärfestivalen är att synliggöra vad som gjorts, pågår och är på gång, sprida kunskap om biosfären och kandidaturen och väcka intresse bland boende och verksamma i området att medverka i en hållbar utveckling framöver. Festivalen blir också ett publikt avslut för detta projekt samt kick-off för kandidaturarbetet. Vi ser gärna att verksamheter och initiativ från området skapar aktiviteter under festivalen, så vi kan lyfta fram allt det fina som görs i området. Vi vill skapa festivalen tillsammans med er! Det kan vara stort som smått. Hör av er till: Kerstin Jakobsson via kulturdimensionen@gmail.com.

Vi har också hållit två träffar i vår studiecirkel ”Hållbar Trädgård” under februari och mars med entusiastiska deltagare från hela biosfärområdet. Vi hoppas de vill visa upp sina trädgårdar i ett Öppen Trädgård-arrangemang i september under festivalveckan.

Gillar du det du läser?
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest

Leave a comment

Translate »