Vårt namn Storkriket

Ett namnbyte har ägt rum

Under 2021 höll vi i en öppen namntävling för att byta namn på biosfärområdet som vid den tidpunkten hette Vombsjösänkan. Storken kom på tal – och det ledde oss till där vi är idag. Storken är en art som hänger ihop bra med biosfärområdets jordbrukspräglade kulturlandskap.

Varför ville vi byta namn? Anledningarna är flera, en av dem är att vi behövde ett namn som omfattar mer än det geografiska området Vombsjösänkan (svart linje på kartan nedanför).

Formell beslutsprocess

Vi kandiderar till att bli ett nytt Unesco biosfärområde. Arbetet leds gemensamt av kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo. Beslutet om namnbytet togs formellt vid månadsskiftet augusti/september av samtliga kommunstyrelser. De valde att ställa sig bakom namnförslaget Storkriket som arbetats fram efter den öppna namntävlingen förra året.

Namnet anknyter till alla tre kommuner genom att de utgör ett kärnområde för storken. Namnet visar också på den positiva historian om återinförsel av storken i landskapet, vilket är ett viktigt symbolvärde för vad som är möjligt att åstadkomma.

Storkens historia

Storken var en vanlig syn i det gamla skånska odlingslandskapet. Sedan hände något. Människan började bruka jorden på nya sätt och storken försvann. År 1954 häckade det sista storkparet i Sverige, i Skåne, på en gård utmed Klingavälsån.

För att få tillbaka storken tog Naturskyddsföreningen i Skåne under slutet av 1980-talet initiativet till att inleda Storkprojektet. Flera år av uppfödning, kunskapshöjande insatser och ideella krafter krävdes för att få vilda storkar tillbaka till landskapet – och år 2014 häckade det första vildfödda paret åter igen i Skåne. 

Det är en berättelse om människans relation med naturen. Hur vi behöver och hur vi påverkar den, och om hur relationen inte på något vis är statisk.

Läs en mer detaljerad version av storkens historia på Storkprojektets hemsida: Storkprojektet.

Storken – bärare av budskap

Det finns fler budskap som storken kan bära än den som bottnar i dess historia.

Storken symboliserar födelse, och här i biosfärområdet föds nya idéer och nytt engagemang. Storken kan också berätta om våra insatsers potential: Storken föds och häckar här – men rör sig långt bort utanför biosfärområdets gränser när det flyttar för vintern. Våra sätt att arbeta med hållbar utveckling kan också flytta, och om det vill sig riktigt väl växer de till sig och kommer tillbaka till våren.

 

Biosfärområde Storkriket bannerbild

Hört talas om Storkprojektet?

Storkprojektet är namnet på den organisation som under lång tid arbetat för att få storken att återvända till Sverige och Skåne. Läs mer om deras arbete på deras hemsida och engagera dig gärna för storken genom att bli volontär:

Translate »