Historisk milstolpe i bildandet av Biosfärområde Storkriket

Under gårdagen träffades de tre kommunstyrelsernas ordförande och landshövdningen för att tillsammans signera ansökan till Unesco om att bilda Biosfärområde Storkriket.
 
Tidigare under dagen bjöds alla som varit involverade i att ta fram ansökan in till en utflykt där vi fick se och höra mer om ett antal platser i Storkriket. Bland annat besöktes Hasslemölla gård, Hemmestorp mölla och Storkprojektet samt naturreservatet Övedskloster.

Storkriket blir en mötesplats för kommande generationer. Här möts stad och landsbygd, här ska näringsliv, lantbruk och turism samsas med de över 700 rödlistade arterna som finns i området. Här har den vita storken kommit tillbaka och jag är övertygad om att mötet mellan de olika intressenterna och Lunds universitet kommer att ge samma goda resultat för övriga rödlistade arter. Storkriket kommer bli en unik plats att vara stolt över

Lunds kommun har oerhört höga klimat- och miljöambitioner. Att vi nu går vidare med ansökan om att göra Storkriket till ett av Unesco utsett biosfärområde är en viktig del i att möta dessa ambitioner. Att vi gör det tillsammans med Eslöv och Sjöbo visar på ett gemensamt ansvarstagande i vår tids stora ödesfråga.

Både Vomb och Kävlingeån är viktiga miljöer att ta till vara tillsammans med jordbruksomårdet i södra delarna av Eslöv. Men området här är även viktigt att ta del av för friluftsliv och andhämtning.

Nu skickas ansökan vidare till regeringen som har 6 månader på sig att ge slutgiltigt besked om nominering till Unesco. Vill du läsa ansökan eller se mer om processen kring ansökan? Se sidan Ansökan. 

Gillar du det du läser?
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest

Leave a comment

Translate »