VÄGAR TILL ENGAGEMANG

VÄGAR TILL ENGAGEMANG

Vi behöver vara många i arbetet för att stärka biosfärkandidaturen så att vi tillsamman kan förverkliga Sveriges åttonde biosfärområde. Det finns olika sätt att engagera sig.

Som verksam i området kan du gå med i ett nätverk eller kontakta oss direkt för att ordna en aktivitet eller en utvecklingsprocess utifrån frågorna och platsen som du vill vara med och utveckla. Som privatperson och boende i området kan du gå med i en förening.

Även om du inte har en direkt anknytning till området men är intresserad av hållbar utveckling och har en speciell kompetens, tjänst, tillgång till ett nätverk eller liknande som kan vara värdefull för områdets utveckling är välkommen till oss.

Bli biosfärambassadör

 En biosfärambassadör har fördjupade kunskaper om biosfärområdet den är ambassadör för, om dess verksamhet och aktuella projekt. Ambassadörerna har olika bakgrund men gemensamt är att de vill vara med att utveckla biosfärområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. Ambassadörerna fungerar som länkar ut i samhället. De informerar om biosfärområdets verksamhet och återkopplar till frågor som de får till sig när de träffar många olika människor.

Program för biosfärambassadörer finns i samtliga sju svenska biosfärområden. Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp för hela biosfärprogrammet. I Blekinge Arkipelag finns ungdomsambassadörer och i Vänerskärgården med Kinnekulle finns miniambassadörer.

Hoppa på festivaltåget! 

I september genomför vi Sveriges allra första festival i ett biosfärområde! Vi kallar den Biosfärfestivalen helt enkelt. Vi är ganska säkra på att det är något du som verkar i området inte vill missa.

Fram till 15 juni kan du hoppa på festivaltåget som arrangör. Det kan vara ett fysiskt eller digitalt arrangemang under hela eller delar av festivalveckan. Det kan vara en liten gratisaktivitet eller ett större arrangemang som du tar betalt för. Det måste vara öppet för alla men kan naturligtvis ha en ett innehåll riktat till en viss målgrupp.

Läs mer om villkor och värdegrund för att delta och anmäl dig som deltagare i Biosfärfestivalen 2021 här (kontaktformulär?)

Translate »