Biosfärfestivalen 2022

I september blir det fest i Vombsjösänkan när Sveriges första biosfärfestival kommer tillbaka! Boende och besökare bjuds in att uppleva området som sträcker sig över kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo. Under åtta dagar kan du uppleva utställningar, workshops, vandringar, skördefest och än mer. 

Kom och njut av vårt fantastiska område!

Biosfärfestivalen är ett samarrangemang mellan kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo, projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan samt boende och verksamma i området. Syftet med biosfärfestivalen är att väcka engagemang för och sprida kunskap om naturen och kulturlivet i Vombsjösänkan. Den ska också vara en välkomnande mötesplats där alla som vill arbeta för en hållbar utveckling i området kan dela tankar, erfarenheter och idéer under trevliga former.

Vi ses!

Vad är ett biosfärområde?
Biosfärområden fungerar som modellområden för en hållbar utveckling och ska främja biologisk mångfald och en hållbar samhällsutveckling genom forskning och andra former av kunskapsutveckling. Fyra procent av Sveriges befolkning bor i ett biosfärområde och biosfärområdena utgör sammanlagt sju procent av landets yta. Var tionde kommun ingår i ett biosfärområde.

Vombsjösänkans biologiska och geologiska värden är unika – och sårbara. Här finns 777 sällsynta rödlistade arter. Området är hemvist för vit stork, kronhjort och många andra sevärda och skyddsvärda arter. I området ligger Krankesjön, Vombs ängar och Vombsjön som tillhör landets finaste fågellokaler. Stora delar är naturreservat, Natura 2000-område och riksintresse för naturvård och friluftsliv.

 

Gillar du det du läser?
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest

Leave a comment

Translate »