BIOSFÄRFESTIVALEN ÄR SNART HÄR

Den 11 september blir det fest i Vombsjösänkan när Sveriges allra första biosfärfestival går av stapeln. Med över nittio programpunkter under åtta dagar bjuds boende och besökare in att uppleva området som sträcker sig över kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo.

På lördag den 11 september börjar biosfärfestivalen i Vombsjösänkan. För de bortåt trettio arrangörerna är det en chans att visa upp områdets vackra natur och rika kulturliv.

– Det har varit helt fantastiskt att följa utvecklingen av Biosfärfestivalen. Vilket program det blivit! Natur, konst, workshops, studiebesök och forskarmöten. Här finns aktiviteter för såväl barnfamiljer som för dem som söker fördjupning. Vilken inspirerande och rolig mötesplats Biosfärfestivalen kommer bli! säger festivalens initiativtagare Kerstin Jakobsson, verksamhetsledare i föreningen ARNA.

Biosfärfestivalen är ett samarrangemang mellan kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo, projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan samt boende och verksamma i området. Syftet med biosfärfestivalen är att väcka engagemang för och sprida kunskap om naturen och kulturlivet i Vombsjösänkan. Den ska också vara en välkomnande mötesplats där alla som vill arbeta för en hållbar utveckling i området kan dela tankar, erfarenheter och idéer under trevliga former.

Hela festivalprogrammet finns här

 

Vad är ett biosfärområde?
Biosfärområden fungerar som modellområden för en hållbar utveckling och ska främja biologisk mångfald och en hållbar samhällsutveckling genom forskning och andra former av kunskapsutveckling. Fyra procent av Sveriges befolkning bor i ett biosfärområde och biosfärområdena utgör sammanlagt sju procent av landets yta. Var tionde kommun ingår i ett biosfärområde.

Vombsjösänkans biologiska och geologiska värden är unika – och sårbara. Här finns 777 sällsynta rödlistade arter. Området är hemvist för vit stork, kronhjort och många andra sevärda och skyddsvärda arter. I området ligger Krankesjön, Vombs ängar och Vombsjön som tillhör landets finaste fågellokaler. Stora delar är naturreservat, Natura 2000-område och riksintresse för naturvård och friluftsliv.

 

Gillar du det du läser?
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest

Leave a comment

Translate »