Storkrundan

Häng med ut i Storkriket, på den nya Storkrundan!

2023-2024

Bakgrund

I projektet Storkrundan kommer vi att utveckla en vandringsled från Hasslemölla gård i Veberöd till närheten av storkhägnet vid Hemmestorp mölla i Sjöbo kommun. Vandringsleden kommer möjliggöra för besökare, turister och boende att se storkarna i Storkriket. 

Projektet tillgängliggör även naturreservaten Ljungen och Klingavälsåns dalgång för människor så att de får se och lära sig mer om det unika natur- och djurliv som finns i området. 

Den planerade vandringsleden består av två längre sträckor och en kortare sträcka som knyter samman vandringsleden med Hemmestorp mölla. Totalt är det 7295 meter vandringsled som kommer att rustas upp. 

Projektmedel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

Processen

För att sträckorna ska kunna användas som vandringsled behöver vissa delar rustas upp. Bland annat kommer banvallen, bron och vissa övergångar mellan ängar rustas upp. Håll utkik här på hemsidan för mer information kring tidsplanen och processen.

Nedan finns bilder på hur delar av leden ser ut idag. 

Previous slide
Next slide
Ungstorkar från stora storksläppet.

Fotograf: Per-Erik Larsson

Kontakta oss

Har du idéer för hur vi kan utveckla Storkrundan till en lysande vandringsled eller är du bara intresserad av vad som händer i projektet? Hör av dig till oss!  

Finansiering

Projektet finansieras 100 % med medel från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

EU-jordbruksfond-logotyp
Tillväxtverkets logotyp
Translate »