Tyck till om förslaget till Unesco-ansökan

Mellan 1 september och 31 oktober kunde alla som ville tycka till om Storkrikets förslag till Unescoansökan om att bilda ett biosfärområdeFör att underlätta och klargöra vad remissen gäller och hur du går tillväga har vi tagit fram en guide.

Här nedan hittar du guiden, förslaget till Unescoansökan och tillhörande bilaga.

Vem får tycka till?

Alla får tycka till.

 • Föreningar, företag, organisationer och privatpersoner.
 • Oavsett var du bor eller var din verksamhet är belägen. 
 • Alla åldrar.
   
Vad kan man tycka till om?

Dokumentet är långt - och innehåller svar på frågor som på förhand bestämts på nationell/internationell nivå.

Du/ni kan tycka till om helheten såväl som utvalda delar.

Du/ni är fria i ert svar, men här är några förslag:

 • Tyck till om beskrivningarna av området - görs området rättvisa?
 • Tyck till om strategin i bilaga 3.
 • Tyck till om organisationsformen och möjligheten till engagemang som beskrivs i kapitel 17.
 • Tyck till om bildandet av biosfärområdet i stort. 
 • Skicka in förslag och idéer om vad du/ni tycker biosfärområdet ska bidra med rörande hållbar samhällsutveckling.
   
   
Finns det andra sätt att tycka till på?

Synpunkter kan skickas in på följande sätt:

Kan jag skicka in flera svar?

Ja det går - och kan tänkas vara relevant för dig som både vill skicka in synpunkter som representant för en organisation men också som privatperson.

Hur stöttar jag initiativet? (rekommendationsbrev)

Läs gärna i guiden om hur du kan stötta etableringen av Storkriket. Du som privatperson kan visa ditt stöd genom det digitala formuläret. Organisationer kan mejla in ett rekommendationsbrev på engelska, se mall här:

Rekommendationsbrev (word-mall).

Vad händer med mina inskickade synpunkter?

Dina synpunkter kommer tas i beaktan i färdigställandet av det slutgiltiga förslaget till ansökan. Det slutgiltiga förslaget behöver sedan godkännas på kommunfullmäktigenivå i alla tre kommuner. Enligt nuvarande tidsplan förmodas beslut kunna tas på kommunfullmäktigenivå i början på 2024. Därefter ska ansökan skickas till nationell och internationell nivå för godkännande. Om ansökan godkänns i alla led finns det en bra chans att Storkriket utnämns till biosfärområde under Unescos årliga internationella konferens sommaren 2025. 

Kan jag se mina inskickade synpunkter i efterhand?

Ja - om du använt dig av e-tjänsten/det digitala formuläret kan du under hela remissperioden hitta och spara ner dina svar. Logga in via denna länk , logga in som invånare oavsett om du representerar dig själv eller en organisation.

Kan jag ändra på det jag redan skickat in?

Vänligen skicka in ett nytt fullständigt och uppdaterat svar via e-tjänsten. Meddela gärna oss efter att du gjort detta genom att skriva till info@storkriket.se. 

Får jag någon återkoppling?

Alla svar ses över noggrant och är värdefulla. Varje svar tas i beaktan i färdigställandet av det slutgiltiga förslaget till ansökan. Via den här sidan kan du följa hur arbetet generellt går med att hantera och analysera alla svaren. Vi hinner dock inte återkoppla till alla personligen.

I vissa fall kan vi komma att kontakta enskilda personer/organisationer som skickat in svar. När och i vilket ärende detta görs kan inte meddelas i nuläget.

Kandidatur - vad är det?

Att bilda ett biosfärområde sker enligt en formaliserad process som tar flera år. Storkriket är just nu inne i en så kallad kandidaturfas. Det innebär att Sveriges nationella biosfärkommitté har beviljat Storkriket som kandidat till att bilda ett nytt biosfärområde – och Storkriket förväntas under en tidsperiod på några år inleda sitt biosfärarbete och skicka in sin slutgiltiga ansökan till Unesco.

Läs mer om Storkrikets resa här

Kontakt

Har du frågor om remissen kan du vända dig till någon av följande:

 
Kommunernas logotyper.

Webbinarium

Titta på ett föredrag som sammanfattar ansökan och tidsplanen för arbetet.

Webbinarium om ansökan

Titta i efterhand

Det nationella och internationella arbetet med biosfärområden

Målet är att Storkriket ska bli Sveriges åttonde biosfärområde - utsett av FN:s organ Unesco. Läs mer om arbetet som sker på nationell och internationell nivå här.

Sveriges biosfärprogram

Läs mer
Unesco biosfärområde
Translate »