Vår plats i biosfären

Ett projekt om hållbar plats- och destinationsutveckling

2022-2024 och vidare

Bakgrund

Framtidens krav på besöksmål och ett ökande besöks- och exploateringstryck kräver aktivt arbete för att kunna hitta en balansgång mellan att tillgängliggöra Storkriket för fler människor, samtidigt som unika värden och känsliga miljöer skyddas och bevaras. Syftet med projektet ”Vår plats i biosfären” är att tillsammans med lokala aktörer lägga grunden för hållbar plats- och destinationsutveckling i biosfärområdet. Projektets mål är att i bred samverkan analysera nuläget, ta fram en strategi och organisation för arbetet samt engagera lokalsamhället.

 

Pågår mellan 2022-2024 

Arbetet påbörjades i april 2022 och projektet pågår fram till 2024 genom finansiering av: Tillväxtverket, Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Under 2022 analyserades och kartlades området, bland annat genom workshops med privata och offentliga aktörer. Arbetet har resulterat i:

 • Ett antal kartor där olika typer av besöksmål har identifierats.
 • En sammanställning av områdets utmaningar, styrkor, möjligheter och möjliga hinder (SWOT-analys).
 • Underlag till strategi och gemensamma mål för det framtida arbetet.  
    

Arbetet utgör en grund för den framtida processen samtidigt som den kompletteras vid behov.

Gör din röst hörd!

Skicka in dina synpunkter, frågor och reflektioner digitalt om hur vi kan:

 • Stötta mångfalden och småskaligheten i området
 • Hantera mötet mellan olika intressen – konflikter och synergieffekter
 • Planera för besöksplatser och besöksportar i området
 • Öka kunskapen och engagera fler i olika hållbarhetsfrågor
 • Förbättra möjligheten till hållbart resande och transport
 • Utveckla service och infrastruktur (boende, källsortering, vandringsleder, m.m.)
En nationell handbok

Projektet utgår från Handboken för hållbar destinationsutveckling, framtagen 2021 av Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket och Region Dalarna. Handboken grundar sig i Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit – en metod för att utveckla hållbara besöksmål i takt med att kultur- och naturturismen växer i världen. 

Läs gärna mer om initiativet och handboken på Tillväxtverkets hemsida:

Karta över Biosfärområde Storkriket 2023

Såhär lyfter vi Storkriket

Projektet Vår plats i biosfären sprudlar med idéer om hur vi kan lyfta platser, människor, händelser och kunskap i Storkriket. Här kan ni läsa mer om de senaste idéerna och vem ni kan kontakta för att engagera er. 

Har du foton från 1973?

Vi vill visa hur olika platser i området har utvecklats under 50 år. Vi efterlyser därför foton från runt 1973. Sen fotograferar vi på samma plats idag. Vi planerar även att engagera ungdomar att skissa på hur platserna kan se ut i framtiden om 50 år. Hela konceptet förväntas mynna ut i utställningen ”Då, nu och sen i Storkriket”. Fota eller scanna av ditt foto och skicka det via mejl till info@storkriket.se så berättar vi mer! 

Böcker från och om - här -

Böcker från bygden, böcker om här – där du är. Om och från Storkriket, om och från Lund, Sjöbo och södra Eslöv.

Har du en bok som passar in i temat? Hör av dig till oss via info@storkriket.se

Utflyktskartor

Vi tar just nu fram prototyper på utflyktskartor med olika teman för att lyfta lokala aktörer och platser i området. Hittills har vi tagit fram teman kring mat och dryck, sevärda kyrkor och utsiktsplatser. Fler teman är på gång; kultur, naturpärlor, barn och familj. Håll utkik här på hemsidan för att se dem när de blir klara! 

Textil och kvinnohistoria

Storkriket är ett område med stark och färgrik textilhistoria. Det vill vi synliggöra! Inte minst eftersom textilier bär på berättelser om kvinnors liv och vardag i gångna tider – något som inte alltid kom med i historieböckerna. 

I tv-programmet ”Det sitter i väggarna” är det husen som får berätta – men vi söker berättelserna som gömmer sig i en älskad julduk eller de bröllopslakan som aldrig kom till användning. Har du eller någon du känner en textilberättelse att dela med dig av? Hör av dig till Vår plats i biosfären genom att mejla Kerstin Jakobsson (kulturdimensionen@gmail.com).

Projekt- och processledare

Susanne Green, projektledare

susanne.green@visitlund.se

046-35 96 715

Sara Ericsson, processledare

sara.ericsson@coompanion.se

073-391 44 33

Kerstin Jakobsson, processledare

kulturdimensionen@gmail.com

Translate »