PROCESSEN

PROCESSEN

Att bilda ett biosfärområde är en lång resa. Redan 2008 försökte Sjöbo- och Lunds kommun få EU-stöd för projektet Wise Use of Wetlands i Vombsänkan. Detta blev inte beviljat, men kommunerna blev i stället partners i Interreg Södra Östersjöprojektet LIFEscape om den europeiska landskapskonventionen. När detta projekt avslutades år 2013 började tankarna på ett biosfärområde ta form. Flera lokala initiativ stöttade tanken och de tre kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv utförde en förstudie som hösten 2020 ledde fram till att den nationella biosfärkommittén utsåg Storkriket (tidigare Vombsjösänkan) till en kandidatur. Detta innebär en resa på 3 – 4 år innan ett beslut i Unesco kan bli aktuellt. Aktuellt just nu är att under 2023 presentera ett förslag till ansökan för alla att tycka till om.

PROCESSEN

 • 2008

  Interregansökan, Wise Use of Wetland (Östersjöprogrammet)

 • 2011

  2013 Interreg södra Östersjön LIFEscape med Lund och Sjöbo kommuner som partners tillsammans med partners från Litauen, Polen och Danmark.

 • 2010 - 2011

  Byalagen i Harlösa, Revinge och Vomb startar projektet Fågelriket i Lundaland – kultur och natur för en hållbar utveckling. 2011 Föreningen ARNA (Art & Nature) påbörjar sitt arbete för deltagarkultur och platsutveckling.

 • 2012

  Projektverksamhet genom föreningen ARNA (Deltagarkultur och platsutveckling)

 • 2014

  Leaderprojektet Ekovision, ett samarbete mellan föreningen ARNA och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Eslövs kommun, initierade nätverk för utveckling av biosfärvisionen över kommungränserna i Vombsjösänkan.

 • 2015

  "Eko...vision & turism": en förstudie, finansierad genom Leader Lundaland, som föreningarna Flyinge Utveckling (numera Flyingebygden Tillsammans) och ARNA genomförde gemensamt för att undersöka hur en utveckling kan stödjas i riktning mot ökad ekoturism och hållbar besöksnäring i ett blivande biosfärområde.

 • 2017 - 2019

  Förstudien tas fram av Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner.

 • 2019 - 2021

  Leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” genomförs med fokus på lokalt engagemang och gräsrotsperspektivet. Samverkansprojekt mellan Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

 • 2020

  I juni lämnas förstudien och ansökan om att bli kandidatur till biosfärområde in till nationella biosfärkommittéen.

 • 2020

  I november beslutar nationella biosfärkommittéen att Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde.

 • 2021-2023

  förberedelser för ansökan till biosfärområde med utredning och beslut om avgränsning, zonering, organisation, namn och identitet.

 • Sommar 2023

  Ansökan planeras gå ut på remiss, med efterföljande remissbearbetning.

 • 2023-2024

  Beslut i respektive kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

 • 2024-2025

  Ansökan planeras lämnas in. Först ska den upp till den nationella biosfärkommittén, därefter till Unesco. Unesco ger sedan slutgiltigt besked om Biosfärområde Storkriket blir beviljat.

2008

Interregansökan, Wise Use of Wetland (Östersjöprogrammet)

2011-2013

Interreg södra Östersjön LIFEscape med Lund och Sjöbo kommuner som partners tillsammans med partners från Litauen, Polen och Danmark.

2010 - 2011

Byalagen i Harlösa, Revinge och Vomb startar projektet Fågelriket i Lundaland – kultur och natur för en hållbar utveckling. 2011 Föreningen ARNA (Art & Nature) påbörjar sitt arbete för deltagarkultur och platsutveckling.

2012

Projektverksamhet genom föreningen ARNA (Deltagarkultur och platsutveckling)

2014

Leaderprojektet Ekovision, ett samarbete mellan föreningen ARNA och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Eslövs kommun, initierade nätverk för utveckling av biosfärvisionen över kommungränserna i Vombsjösänkan.

2015

"Eko...vision & turism": en förstudie, finansierad genom Leader Lundaland, som föreningarna Flyinge Utveckling (numera Flyingebygden Tillsammans) och ARNA genomförde gemensamt för att undersöka hur en utveckling kan stödjas i riktning mot ökad ekoturism och hållbar besöksnäring i ett blivande biosfärområde.

2017 - 2019

Förstudien tas fram av Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner.

2019 - 2021

Leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” genomförs med fokus på lokalt engagemang och gräsrotsperspektivet. Samverkansprojekt mellan Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

2020

I juni lämnas förstudien och ansökan om att bli kandidatur till biosfärområde in till nationella biosfärkommittéen.

2020

I november beslutar nationella biosfärkommittéen att Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde.

2021-2023

Förberedelser för ansökan till biosfärområde med utredning och beslut om avgränsning, zonering, organisation, namn och identitet.

Projektet Vår plats i biosfären analyserar och planerar arbetet för en hållbar plats- och destinationsutveckling av området.

Sommar 2023

Ansökan planeras gå ut på remiss, med efterföljande remissbearbetning.

2023-2024

Beslut i respektive kommuns kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

2024-2025

Planerad inlämning av ansökan. Ansökan ska först upp till nationella programkommittén, sedan vidare till Unesco. Därefter får vi slutgiltigt besked om Biosfärområde Storkriket blir beviljat.

Translate »