Tinder för kultursamarbete i Storkriket!

Konst och kultur har förmågan att förändra vårt sätt att se på världen omkring oss och göra oss medvetna om vårt förhållande till oss själva och andra, till världen och vår tid. Enbart fakta kommer inte att göra oss till ett hållbart samhälle; vi behöver bli berörda, omskakade och engagerade. Hur kan konst och platsutveckling användas för att skapa ett hållbart samhälle i Storkriket? Arbetet har påbörjats genom olika lokala initiativ, men mycket återstår att göra. 

På seminariet möter vi tvärsektoriella forskare, föreningar, kommuner, studenter, medborgare för att få en inblick i vad ett UNESCO biosfärområde är och för att inspireras och samtala om konstens och kulturens roll i utvecklingen av Storkriket!

Efter seminariet bjuder vi på en lättare lunch och inbjuder deltagarna att mingla innan de ansluter till evenemanget Konstworkshop – share your care for nature som börjar kl. 12.30, precis utanför Stadshallen. Anmälan stänger den 4 april men det går bra att komma på eventet oanmäld och isåfall avstå lunch.

Detta evenemang anordnas av biosfärkandidatområdet Storkriket genom projektet Vår plats i Biosfären (finansierat med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt LEADER-kontoren Sydöstra & Lundaland), samt i samarbete med organisationen ARNA (Art and Nature) och LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies).

Program

Poesi, ”Tystnaden tillhör inte oss”

Mats Söderlund, författare och poet 

Unesco Biosfärområde Storkriket, en innovationsarena för hur kultur kan användas för att skapa ett hållbart samhälle.

Anna-Karin Poussart, Verksamhetsledare kandidatur biosfärområde Storkriket

Jasmine Cederqvist, konstnär och metodutvecklare i projektet Ung SciShop. 

Kerstin Jakobsson, verksamhetsledare föreningen ARNA (Art & Nature).

Sara Brogaards, LUCSUS.

Mobilisera kulturen så att vi förstår vad vi håller på att förlora.

Mats Söderlund, författare och poet 

Att gestalta klimatutmaningarna genom scenkonst.

Fredrik Haller, Rektor Teaterhögskolan i Malmö 

Jörgen Dahlqvist, Phd på Teaterhögskolan i Malmö

Poetnorm i stadsbyggnadsprocesserna? Den kommunala kulturverksamhetens förflyttning från pausunderhållning till drivande samhällsaktör. 

Mårthen Mirza, kulturchef Lunds kommun. 

Gillar du det du läser?
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest

Leave a comment

Translate »