Arbetet med Storkrundan inleds!

I veckan kom beslutet! Storkriket får projektmedel för att anlägga Storkrundan. 

Syftet med projektet är att utveckla en vandringsled mellan Hasslemölla gård i Veberöd i Lunds kommun – till närheten av storkhägnet i Hemmestorp mölla i Sjöbo kommun. 

Vandringsleden ämnar möjliggöra för besökare, turister och boende att kunna se storkar i biosfärområdet Storkriket. Vidare är syftet att tillgängliggöra naturreservaten Ljungen och Klingavälsåns dalgång för människor så de får se och lära sig mer om det unika natur- och djurliv som finns i området.

Läs mer på projektsidan för Storkrundan

Gillar du det du läser?
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkedin
Dela på Pinterest

Leave a comment

Translate »