Måndag 12 september

Den skånska kronhjorten i Vombsänkan

Anders Jarnemo, viltforskare och kronhjortsexpert berättar om den skånska kronhjorten och särskilt kring hjortarna i närområdet.

Tid: klockan 14.00
Plats:
Hemmestorps mölla

Kostnad: Kostnadsfritt, deltagaranmälan då det finns begränsat utrymme.
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Öppen trädgård

Trädgård.
Besök Övedsklosters trädgård, öppen dagligen genom hela festivalveckan.

Tid: öppen dagligen mellan 9-16.
Plats:
Övedsklosters slott.

Kostnad: kostnadsfritt
Kontakt: https://www.ovedskloster.com/

Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar - Vad vill Vi ha i säcken?

Konsthändelse.
Framtidens Fröer – Att bygga en frösamling. Tillsammans med konstnär Rita Winde upplever vi en berättelse och utforskar framtidens fröer tillsammans. Vi prövar våra framtidstankar och fingrars skaparkraft och bygger en gemensam frösamling.

Ett arrangemang av ARNA-projektet Växande historia

Tid: klockan 10.00
Plats:
Klosterträdgården vid Dalby kyrka, Lundavägen 5, 247 50 Dalby. Regionbuss 160 från Lund centralstation till Dalby busstation. Restid ca 25 minuter. Klosterträdgården ca 150 m från Dalby busstation.
Kostnad: Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs.
Kontakt: info@ritawinde.se,  070 6096275

Min anmoder Kersti Andersdotter tarvade bära sina mjölsäckar - Hur kan vi göra?

Konsthändelse.
Tillsammans med konstnär Rita Winde upplever vi en berättelse och undersöker vår styrka, våra musklers gränser och våra fingrars skaparkraft tillsammans.

Ett arrangemang av ARNA-projektet Växande historia

Tid: klockan 13.00
Plats:
Klosterträdgården vid Dalby kyrka, Lundavägen 5, 247 50 Dalby. Regionbuss 160 från Lund centralstation till Dalby busstation. Restid ca 25 minuter. Klosterträdgården ca 150 m från Dalby busstation.
Kostnad: Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs.
Kontakt: Konstnär Rita Winde, info@ritawinde.se,  070 6096275

Nattens magi

När mörkret kommer börjar nattens liv – fladdermöss börjar flyga för att leta föda, de äter insekter. Välkommen att uppleva det! Fladdermöss orienterar sig med högfrekventa ljud. Byn ligger vid Fyledalen som är ett av Sveriges bästa lokal. Det behövs apparat för att höra och det lånar jag ut. 

Tid: klockan 19.00
Samlingsplats:
parkering vid kyrkan i Röddinge. Buss går till Röddinge och hållplats precis vid byn. 

Kostnad: 150 kr. Anmälan till cecilia.wide@gmail.com, eller 0706-377341, senast dagen innan dvs söndag 11/9. Betala på plats – antingen kontant eller swish. Vid regn ställs programmet in. 
Kontakt: Cecilia Wide, 0706-377341

Translate »