FOKUSOMRÅDEN

FOKUSOMRÅDEN

Alla biosfärområden har sina egna fokusområden. Vilka ska Storkriket ha?

Biosfärområdet har bebotts och brukats i generationer och vilar på ett ömtåligt samspel mellan människa och miljö. Värdefulla naturtyper och resurser ska bevaras samtidigt som människor ska kunna bo, verka och röra sig i området. 

Fokusområdena förenas med mål och stödprocesser – tillsammans blir de till kunskap och resurser i arbetet för en ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturell hållbar utveckling av området.

Ett första förslag till fokusområden finns nu angivna i förslaget till Storkrikets strategi 2023-2025.

Translate »