Existentiell resiliens

Ett tematiskt samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Existentiell resiliens – kontemplation, estetik och medkänsla använder (ERiCi)

2023-2025

Bakgrund

Genom att utforska existentiell resiliens vill forskare vid Lunds universitet minska stress och främja ett hållbart liv. 

Människor som i sitt yrkesliv arbetar med att hjälpa andra drabbas idag hårt av arbetsrelaterad stress. Det är ofta kopplat till känslor av meningslöshet och brist på större sammanhang. Utöver det orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa höga ekonomiska kostnader för samhället, till exempel i form av höga sjukskrivningstal.

Inom samverkansinitiativet Existentiell resiliens – kontemplation, estetik och medkänsla (ERiCi) söker forskare från flera fakulteter tillsammans med andra samhällsaktörer efter svar på hur det går att förebygga arbetsrelaterad och existentiell stress inom människonära yrken och samhället i stort.

Existentiell resiliens handlar om att förena inre och yttre dimensioner av hållbart liv – att odla inre styrkor för att kunna hantera existentiella kriser. Kärnan i dessa inre styrkor är förmågan att erfara och förstå sig själv som en del av större gemenskaper – mänskliga såväl som ekologiska, och ytterst gemenskap med den planet vi människor delar med allt liv.

Målet är att bidra till ett mer hållbart yrkesliv och samhälle och tyngdpunkten ligger på människonära yrken, till exempel inom vård, omsorg, skola och högre utbildning.

På gång

Senaste symposiet för deltagande parter hölls i Köpenhamn senast i september och innehöll kulturworkshops om växelverkan mellan lyssnande och skrivande och hur det kan användas i arbetet för psykisk hälsa. Nästa seminarium hålls i oktober och går under rubriken: Existential Resilience in School and Education: experiences, evidence, future possibilites.

Externa partners

UnExpected

Unexpected var ett innovationsevent som arrangerades av Lunds universitet i samarbete med Future by Lund. Besökare och partners diskuterade olika framtidsområden, där Storkriket och samverkansinitiativet Existentiell resiliens bland annat deltog. 
Läs mer om UnExpected här.

 

Kontaktinformation

Max Liljefors
Professor i konsthistoria och visuella studier
Telefon: 046-222 83 94
Mobil: 070-173 07 98
max.liljefors@kultur.lu.se

Martin Garwicz
Professor i neurofysiologi
Telefon: 046-222 77 55
martin.garwicz@med.lu.se

Christine Wamsler
Professor i hållbarhetsvetenskap
Telefon: 046-222 80 80
christine.wamsler@lucsus.lu.se

Lunds universitets logotyp
Translate »